Vår vision

Vi tänker efter, före! Det blir bättre då!

Coaching och kompetens är framgång.

Hos TrUSt arbetar välutbildad och kompetent personal. Som inte är rädda för att prova nya arbetssätt och metoder, vi backar upp varandra, vi litar på varandra. Vår styrka är att bygga effektiva team, med rätt man på rätt plats, det är ekonomiskt och hållbart. God kommunikation och högt till tak, bygger förtroende och minskar risken för missförstånd.

På TrUSt jobbar vi alltid nära våra kunder. Vi låter alla vara med, lyssnar på alla, på så sätt utvecklas projektet i samförstånd. Att jobba med ett coachande förhållningssätt, ger enligt vår erfarenhet en smidigare process och bättre resultat. Hos oss råder en öppen kommunikation och transparens, vilket ökar trivsel och engagemang.


Styrkan sitter i hanteringen av feedback.

TrUSt, bygger och utvecklar med historien, i färskt minne. Där kompetens, yrkesstolthet och förtroende är viktigt för gemensam framgång! Vi utvecklar och förvaltar framtidens byggprojekt, enligt TrUSt modellen, vår egen och evidensbaserade arbetsmodell. Där ledarskapet är tydligt, där alla medarbetare har en tydlig röst. Våra projektledare och affärsutvecklare har över 25års nationell och internationell erfarenhet av komplexa byggprojekt. Vi besitter en stor kompetens vad gäller riktigt smart byggande, för oss är det mycket mer än bara hållbart, ekologiskt, cirkulärt, certifierat, etc..

Våra visioner är storslagna, alltjämt realistiska (det som sägs vara omöjligt idag, är enligt oss fullt möjligt i framtiden). Vi har höga krav och målsättningar, det skapar engagemang och med rätt ledning, även socialt kompetenta medarbetare. TrUSt-modellen har lett till många framgångsrika projekt, genom åren. TrUSt ser alla involverade som en unik resurs, som bidrar till ett smartare och mer effektivt samarbete genom projekten. Det handlar om förtroende. Precis som vi heter TrUSt.

TrUSt “Vi BYGGER på det”.


Copyright TrUSt Total AB- All rights reserved

%d bloggers like this: