Om Trust

Vi bygger vår verksamhet på kompetens och förtroende.

TrUSt startades vintern 2018 av två obotliga visionärer, Mr-X och Mr-Y. Med ett gemensamt mål! Att sätta en ny standard inom byggnadsentreprenad och fastighetsservice.

Genom socialkompetens och bred internationell branschkunskap. Skapa framtidens byggnadsentreprenör och fastighetsförvaltare. 

Företags namnet var givet, TrUSt= Trust US “Lita på oss” ..

Att gå bakåt kan ibland vara vägen framåt! TrUSt…….

Låt oss förklara. Låt oss göra det enkelt.

 • Det var billigare förr, att bygga och utveckla.
 • Trivseln var generellt högre bland alla inblandade parter.
 • Resultaten bättre och kvalitén högre.
 • Förtroende var något som byggdes upp och förvaltades, tillsammans.
 • Förtroendeuppdrag tillhörde vardagen.
 • Större respekt för varandra och till varandras kompetens.

Branschen styrd av politik, gjorde något helt annat. Resultatet vi ser idag.

 • Dyrare och längre processer. 
 • Mer stress och konflikter.
 • Mer juridik och sämre förtroende mellan parterna.
 • Yrkesstolthet vad är det?
 • Bristande kompetens och sämre förståelse, generellt.
 • Mer teori och mindre praktik.
 • Lägre kvalité pga dålig kommunikation. (språk, kultur, inställning.)
 • Mer kriminalitet och minskad trygghet.
 • Fler kockar i köket, vem har saltat på pannkakorna?
Vi tar det bästa från förr och det bästa från idag och sätter ihop det på vårat sätt.

Det är TrUSt modellen. Ett nytt vinnande lag, i en helt ny diVision

%d bloggers like this: